Zagrebačka županija raspisala natječaj vrijedan 1,3 milijuna kuna za ugradnju fotonaponskih sustava, kondenzacijskih plinskih kotlova i kotlova na biomasu

U sklopu projekta „Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima“ Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj vrijedan 1,3 milijuna kuna kojim će sufinancirati ugradnju fotonaponskih sustava, kondenzacijskih plinskih kotlova i kotlova na biomasu u obiteljskim kućama na svom području. Javni natječaj otvoren je do 1. travnja 2021. godine.

U protekle dvije godine sredstva ovog natječaja iskoristilo je 112 kućanstava s područja Zagrebačke županije za što je utrošeno preko 1,6 milijuna kuna. Najveća potražnja bila je za sufinanciranjem kondenzacijskih plinskih kotlova.
Prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj su vlasnici obiteljskih kuća na području Zagrebačke županije, s prebivalištem na adresi prijavljenog objekta. Maksimalni iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju fotonaponskih sustava iznosi 50 posto prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 20 tisuća kuna, za ugradnju kondenzacijskih plinskih kotlova također 50 posto prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 10 tisuća kuna, dok za ugradnju kotlova na biomasu iznosi 50 posto prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 15 tisuća kuna. Može se ostvariti pravo na sufinanciranje isključivo jedne od navedenih mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije po objektu.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave i postave fotonaponske elektrane na vlastitoj kući i troškovi ugradnje i nabave dvosmjernog brojila, kao i troškovi nabave i postave kondenzacijskih plinskih kotlova i kotlova na biomasu.

Tekst natječaja, upute za prijavitelje i obrasci zahtjeva nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije  pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/8892-267 te na e-mail uog@zagrebacka-zupanija.hr.