Nova regulacija prometa na D6: Od Borlina prema centru ponovno preko Hrnetića, iz centra prema Borlinu preko Pivovare

Od subote 6. ožujka do 31. svibnja uvodi se nova regulacija prometa koja se inače odvija na D6.

Obilazni pravac iz smjera Borlina prema centru grada:
Žumberačka ul. – Donja Jelsa – Most Hrnetić – Hrnetić – Drežnik – Splitska ul. – Ul. A. Krupe i dalje u smjeru kretanja.

Obilazni pravac iz smjera centra grada prema Borlinu:
Marmontovom alejom – Kupska ul. – Pivovarska ul.– Ul. M. J. Šporera – privremenom prometnicom desno iz Ul. M. J. Šporera prema parkiralištu Pivovare, povratno na Ul. Dubovac i dalje u smjeru kretanja.

Slijedi zahtjevna dionica rekonstrukcije D6 jer trasa radova na više mjesta „presijeca“ magistralni plinovod i radi opreza zahtjeva posebne materijale, tehnologiju i osiguranje iskopa zbog čega je radove moguće izvoditi samo etapno, a ne istovremeno na više mjesta, jer je zbog složenosti zahvata nemoguće predvidjeti moguće poteškoće.

Prema planovima i najavama izvođača i investitora radova do kraja ovog tjedna asfaltirat će Marmontovu aleju do križanja s Ul. R. Boškovića, do sredine travnja do križanja s Ul. M. Šporera, a do kraja svibnja bit će u potpunosti asfaltirana Marmontova aleja i Ul. Dubovac do prvog ulaza u Pivovaru.