Promjenom javne rasvjete ka značajnim uštedama i racionalnom korištenju energije na najpovoljniji način za okoliš

Politička platforma ProbudiKa predlaže promjenu regulacije javne rasvjete: “Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/2019) na snazi od 01.04.2019. u svojim općim odredbama, u okviru ciljeva propisuje da se zaštitom od svjetlosnog onečišćenja osigurava zaštita ljudskog zdravlja, cjelovito očuvanje kvalitete okoliša, očuvanje bio raznolikosti i krajobrazne raznolikosti, očuvanje ekološke stabilnosti, zaštita biljnog i životinjskog svijeta, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet javnog zdravstva, zdravlja i temelj koncepta održivog razvitka. Nomotehnički gledano, vrlo jasni, široko obuhvatni i izuzetno bitni ciljevi, ali s obzirom na ono što je nama, a vjerujemo, iz dana u dan i sve većem broju naših sugrađana najbitnije, a to je ekološki i zdravstveni aspekt, mnogima na žalost još nije te budući da financijski aspekt diktira i previše toga, potrudili smo se, makar i ovlaš informirati o komparativnim primjerima. Neki od njih su gradovi Osijek, Novigrad i Vrbovec, o kojima ukratko u nastavku.

Naime, Promjenom regulacije (smanjenjem intenziteta) javne rasvjete može se uštedjeti i do 50% energije, a sustavom daljinskog upravljanja i nadzora značajno smanjiti troškove održavanja. Primjerice karlovački Vodovod i kanalizacija, smanjujući pritisak vode u cijevima sa 6 bara na 4,5 bara pokušava smanjiti gubitke u mreži sa 60% na „prihvatljivih“ 38%. Ok, s postojećom dotrajalom vodovodnom mrežom, trenutno izgleda jedino moguće, no naravno žalosno. S druge strane, zamjenom svjetiljki i prilagodbom rasvjetnih tijela javne rasvjete može se osigurati značajne uštede. Kao ogledne primjere navodimo Novigrad – 954 lampe (stare lampe zamijenjene su modernim LED lampama) rezultat – 45% energetske uštede, Ugovor o energetskoj učinkovitosti vrijednosti cca: 3,5 milijuna kuna (40% subvencija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – razdoblje isplate 8 godina). Projekt javne rasvjete u Vrbovcu – 2211 lampi (41% živine / 59% natrijeve lampe – zamijenjeno sa LED lampama) – 60% energetske uštede – Ugovor o EnU vrijednost: cca. 6 milijuna kuna (bez sufinanciranja – razdoblje isplate 7 godina). Nadalje, komparirajući, navodimo primjer iz grada Osijeka gdje su stanari dviju ulica dobili modernu LED rasvjetu, no negoduju i od grada traže rješenje problema budući novu rasvjetu smatraju nedostatnom, dok im iz grada odgovaraju da će uslijediti nadogradnja. Informirajući se, te komparirajući iskustva drugih gradova, uviđamo da problem ipak nije univerzalan, već smo jednostavno možda samo navikli na negativne posljedice postojeće rasvjete koja dobrim dijelom osvjetljava nepotrebno i štetno i nebeski prostor. Znamo da neki životinjski svijet noću živi a neki odmara. Mi sebi ugasimo svjetlo u našim domovima, odemo na počinak, dok za životinjski svijet napolju, nije nas briga. Pokušajte roletama nezaštićeni spavati uz intenzivnu uličnu rasvjetu koja vam kroz prozor obasjava sobu, ne uspijevate baš. Dakle, stare lampe u gradu Osijeku bit će zamijenjene s više od 11 tisuća novih LED rasvjetnih tijela te se procjenjuje da će trošak električne energije za javnu rasvjetu biti 75% manji od dosadašnjeg.

Pozitivan ekološki aspekt ovakvog jednog zahvata neupitan je baš kao što bi bila neupitna i dugoročna financijska ušteda, a svaki ovakav mali dio poboljšanja kvalitete života naših sugrađanki i sugrađana, možda nevidljiv na prvi pogled, dugoročno donosi financijsku uštedu svima nama, dok Gradu otvara mogućnosti da taj ušteđeni novac plasira u smjeru drugih važnih projekata, ne čekajući uvijek „milostinju“ iz EU.

Zaključno, prijedlozi na tragu ovog i sličnih priopćenja, dio su našeg programa koji ćemo gorljivo zagovarati jer pametni gradovi nisu više daleka budućnost, ni znanstvena fantastika. Infrastrukturne inovacije, nužne su, da bi život naših sugrađana postao kvalitetniji, jednostavniji i jeftiniji jer „novac često košta previše,“ a u Karlovcu i puno previše!”, poručuju iz političke platforme „ProbudiKa“ – Alen Kristović, Goran Turk i Zvezdana Kučinić