Mobilno reciklažno dvorište idućeg tjedna u Tušiloviću, Cerovcu Vukmanićkom, Ladvenjaku, Selišću i Vukmaniću

U ponedjeljak, 29. ožujka, mobilno reciklažno dvorište bit će na raspolaganju građanima iz naselja s područja mjesnih odbora Tušilović i Cerovac Vukmanićki. U srijedu, 31. ožujka, bit će u mjesnim odborima Ladvenjak – Selišće i Vukmanić.

Detaljan raspored s datumima, lokacijama i vremenom postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta nalazi se na www.cistocaka.hr.

U mobilno reciklažno dvorište građani mogu odložiti neopasni i opasni otpad, a građani koji neće biti u mogućnosti u određeno vrijeme odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište, uvijek to mogu učiniti u reciklažnim dvorištima Mala Švarča ili Ilovac.