Na današnji dan – prisjećamo se kapele sv. Ivana Nepomuka, veliki snijeg u Karlovcu 1895., u osnutku Društvo Zagoraca u Karlovcu

NA DANAŠNJI DATUM:

Blagdan je svetog Ivana Nepomuka. U čast tog sveca – zaštitnika karlovačke konjice, najvažniji je svetac mostova i zaštitnik brodara, čijeg se imena prisjećamo na današnji dan, general Hildburgshausen izgradio je 1748. kapelu Sv. Ivana Nepomuka u sklopu franjevačke župne crkve Presvetog Trojstva u karlovačkoj tvrđi. U njoj se na oltaru nalazi svečev drveni kip. Danas je tu, u istoj crkvi kapela Majke Božje Lurdske, a o prošlosti kapele svjedoči natpis na njezinom portalu. Godine 1854. za svoje potrebe Slunjska regimenta izgradila je na Rakovcu, sa strane svoje niže realne gimnazije (kasnije šumarske škole, danas pomoćna zgrada karlovačke gimnazije) kapelu svom zaštitniku Sv. Ivanu Nepomuku. U tu kapelu bio je premješten oltar i drveni kip iz kapele u crkvi Presvetog Trojstva. Kapelu su srušili “oslobodioci” Karlovca u rujnu 1948. sa obrazloženjem da je odviše izbočena na nogostup i da njoj smeta električni transformator kojeg su tu sagradili ti isti naredbodavci. Dojmljivi kip Sv. Ivana Nepomuka dubovačka župa darovala je župi u Križevce. (D. Vinković)

16. svibnja 1895. godine Karlovčane je zatekla prirodna nepogoda jer je oko 13,30 sati počeo padati snijeg i nije prestajao sve do ponoći. U Netretiću je bio „stopu visine“ (oko 30 cm). U gradu je najviše štete nanio na šetalištima, gdje je snijeg slomio mnogo grana i uništio nasade cvijeća. Prije toga, slična zabilježena nepogoda u gradu se dogodila 1866. godine (Nikola Perić “Karlovački listići”)

16. svibnja 1936. godine “Karlovački glasnik” br. 20 od 16. svibnja javlja:

U pripremni odbor (za osnivanje pododbora Društva hrvatskih Zagoraca u Karlovcu) ušli su Vatroslav Prahić, Josip Posuda, Janko Golub, Ivan Hauptfeld, Fabijan Jakopović, Stjepan Ban, Milan Jakovčić, Stjepan Pugar, Marko Galović i Nikola Krovinović. Sa ove skupštine poslan je pozdravni brzojav dr. Vlatku Mačeku.