I mladi Karlovčani suočavaju se s interentskim nasiljem, mobitel provjeravaju svakih 5 do 15 minuta, a najpopularnije društvene mreže su Snapchat i Instargram

 

Za pristupanje internetu učenici karlovačkih osnovnih i srednjih škola najčešće koriste mobitel, a najpopularnije društvene mreže su Instagram i Snapchat. Više od trećine ispitanih učenika obavijesti na mobitelu provjera svakih pet do 15 minuta, a četvrtina učenika doživjela je neku vrstu internetskog nasilja. Djevojke češće doživljavaju nasilje poput slanja uvredljivih poruka, isključivanja iz grupa na internetu, slanja slika i dr. materijala seksualnog sadržaja i komentiranje i ismijavanje. S vrijeđanjem i ismijavanjem najčešće se učenici suočavaju upravo na internetu. Nalazi su ovo istraživanja koje je provedeno u sklopu projekta GAME OVER – projekt prevencije internetskog nasilja provela je istraživanje o nasilju putem interneta (cyberbullying) u karlovačkim školama.

Istraživanje koje je provodila udruga Carpe Diem s OŠ Braća Seljan, OŠ Banija, OŠ Dubovac, OŠ Grabrik, OŠ Mahično, Ekonomsko-turistička škola Karlovac, Gimnazija Karlovac, Medicinska škola Karlovac, Prirodoslovna škola Karlovac, Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, Tehnička škola Karlovac i Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac. Cilj istraživanja bio je provjeriti u kojoj mjeri karlovački tinejdžeri proživljavaju cyberbullying i prate li globalne trendove u rastućem konzumiranju digitalnih sadržaja.

Anketni upitnik koji je dijeljen putem interneta ispunilo je 588 učenika.

U sklopu projekta održane su i četiri tematske radionice “Prednosti i rizici ponašanja na internetu”, “Upoznavanje uzroka, oblika i posljedica internetskog nasilja i rizičnih ponašanja na internetu”, “Sigurno ponašanje na internetu” i “Promicanje sigurnosnih ponašanja na internetu”. Radionice su održane u tri osnovne i četiri srednje škole u Karlovcu. Radionice su uključile ukupno 60 učenika u osnovnim i ukupno 90 učenika u srednjim školama.