Gradski muzej mijenja ime

Gradski muzej Karlovac mijenja ime u Muzeji grada Karlovca. Do toga je došlo jer je prošle godine Gradskom muzeju pridružen Muzej Domovinskog rata Turanj. Stoga je bilo potrebno izvršiti ustrojstvenu reorganizaciju ustanove. Zadnju riječ o tome trebali bi imati gradski vijećnici na sjednici idućeg tjedna, ali to nije točka oko koje će biti prijepora te će biti usvojena.