Dignitas: “Na svim odjelima bolnice omogućite dostupnost ručnika i trljačica u dovoljnim količinama”

Udruga za zaštitu i prava pacijenata “Dignitas” poslala je priopćenje Općoj bolnici Karlovac, ali i svim bolnicama u Hrvatskoj da se svim budućim pacijentima omoguće jednake osnovne higijenske potrepštine prilikom boravka u bolnici. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:  

Ovim putem šaljem zamolbu u ime svih pacijenata koji su hospitalizirani u bolnici, kao i u ime svih budućih pacijenata koji će te biti hospitalizirani u Općoj bolnici Karlovac da se svima njima omoguće prvenstveno ručnici, kao i druge potrepštine prema standardiziranim postupcima prilikom provođenje zdravstvene njege.  

Jedan dio pacijenata što iz razloga hitnosti i žurnosti dođe u bolnicu, ili oni pacijenti koji nemaju obitelj i prijatelji koji bi im donijeli potrebe stvari za provođenju higijene moraju se osloniti na ono što im bolnica trenutno može pružiti. A imamo veliki broj pritužbi i saznanja da se u bolnici, i to ne samo u Općoj bolnici Karlovac, nego u bolnicama diljem RH higijena obavlja tako da se pacijente prilikom obavljanja zdravstvene njege kupa i briše s trenutnim pidžamama ili plahtama koje postoje na odjelu.  

Stoga ovim putem apeliramo i molimo da na svim odjelima omogućite dostupnost ručnika i trljačica u dovoljnim količinama.  

Mi svakako podržavamo obnovu bolnica koja je svakim danom sve vidljivija, ali od toga da imamo nove prozore na bolnici još je bitniji i odnos prema pacijentima, i svakako provođenje zdravstvene njege pacijenata jer ona je najbitnija u suzbijanju mogućih komplikacija, kao i nastajanja dekubitusa.  

Molimo Vas da nam odgovorite na ovaj dopis i da nas obavijestite o daljnjim vašim koracima koje će te poduzeti.  

S poštovanjem,  

Predsjednica Udruge DIGNITAS 

Marina Novaković Matanić