Karlovačka bolnica priprema dokumentaciju za izgradnju sunčane elektrane

Ispred Opće bolnice Karlovac potpisan je Sporazum o dodjeli usluge pružanja tehničke pomoći u pripremi projekta izgradnje integriranih sunčanih elektrana između Opće bolnice Karlovac i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA-e).

Namjera Karlovačke bolnice je izgradnja sunčane elektrane na krovu bolnice u cilju proizvodnje električne energije za vlastite potrebe, a višak električne energije bi se prodavala u ODS mrežu. Očekuje se da bi se godišnje moglo proizvesti 313 MW sati. Ustanova ide u smjeru transformacije prema održivom razvoju i korištenju električne energije. 

Ravnatelj REGEA-e dr.sc. Julije Domac istaknuo je kako će na ovaj način, bolnica godišnje imati jeftiniju električnu energiju i ostvarivati financijsku uštedu. Planira se započeti s radovima već ovu zimu, ukoliko to vremenski uvjeti budu dopuštali. 

Obzirom na sve prethodno navedeno, priprema projekta izgradnje sunčane elektrane pri Općoj bolnici Karlovac je u odmakloj fazi, pa je bilo potrebno  potpisati Sporazum o dodjeli usluge pružanja tehničke pomoći u pripremi projekta izgradnje integriranih sunčanih elektrana. Vrijednost sporazuma iznosi 125 tisuća kuna. Navedeni projekt dio je nacionalnog projekta pod nazivom PVMax koji je usmjeren na razvijanje tržišta za obnovljive izvore energije i poticanje izgradnje fotonaponskih elektrana na krovovima zgrada u privatnom, komercijalnom i javnom sektoru. Planira se pokretanje investicija u najmanje 100 MW integriranih fotonaponskih elektrana u Hrvatskoj u ukupnom iznosu od preko 500 milijuna kuna te se očekuje da će solarni paneli biti instalirani na više od 3000 zgrada, podjednako u javnom sektoru, kod građana i u komercijalnom sektoru, odnosno svugdje gdje postoji potrošnja električne energije i krovovi koji se mogu iskoristiti.

Projekt koji je započeo 1. srpnja, financira se iz sredstava tehničke pomoći programa ELENA (European Local Energy Assistance) kojim upravlja Europska investicijska banka (EIB), a operativno će ga provoditi  REGEA. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,98 milijuna eura, namijenjenih za pripremu tehničke dokumentacije.

Osnovni cilj ELENA-e je pružanje tehničke pomoći investicijskim projektima u području održive energije – energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora u zgradarstvu te održivog prometa.

Ravnatelj Domac je istaknuo kako je Karlovačka županija prva s ovim projektom u sklopu PVMax-a u Hrvatskoj.

Županica Martina Furdek Hajdin istaknula je kako Karlovačka županija kontinuirano vodi brigu o očuvanju okoliša. Ističe da svi oni koji ulažu svoj novac u projekte i investicije povezane s obnovljivim izvorima energije osjetit će koristi kroz smanjenje troškova, a istovremeno će utjecati na očuvanje okoliša u kojem živimo.