KABA

Kolegij županice Furdek Hajdin u Ozlju i Kamanju

Karlovačka županica Martina Furdek Hajdin održala je kolegij u Ozlju i Kamanju.  

Tako su na kolegiju u Ozlju gradonačelnici Lidiji Bošnjak i njezinim suradnicima prezentirani projekti na kojim Karlovačka županija radi, a neposredno su vezani uz ozaljsko područje. Fokus je bio na radnim mjestima i obrazovanju, objavi Javnih poziva Karlovačke županije vezanih za gospodarstvo, zdravstvo, školstvo, sport, kulturu te tehničku kulturu. Prezentirani su lokalni projekti na kojim radi Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije JURRA, projekti ŽUC-a, Hrvatskih cesta, predmeti državne imovine na kojim Karlovačka županija radi za potrebe Ozlja, izdavanje akata za gradnju te turističke manifestacije praćene i podržane od strane Karlovačke županije i županijske Turističke zajednice. 

Gradonačelnica je posebno istaknula gradnju novog mosta u Gornjem Pokupju te je zahvalila Karlovačkoj županiji na snažnom angažmanu i potpori u konačnom rješavanju dugogodišnjeg prometnog problema ovog kraja. Jedan od važnijih projekta za Grad Ozalj je dogradnja, proširenje te uređenje Doma zdravlja Ozalj u kojem je Karlovačka županija također imala vodeću ulogu. Sada je prioritet proširenje Osnovne škole Slava Raškaj te izgradnja školske sportske dvorane, na čemu Grad i Županija intenzivno rade. Mnogi su gradski projekti u pripremi, među kojim treba spomenuti Vatrogasni dom u Jaškovu, nastavak uređenja Poslovne zone Lug, Centar za posjetitelje Slava Raškaj, sanitarnu odvodnju uz Kupu i Dobru te druge manje, ali jednako važne projekte za život građana Ozlja. Kako je istaknuto, Karlovačka županija i dalje će podupirati vrijedne ozaljske projekte u cilju osiguranja boljih životnih i radnih uvjeta na ovom prostoru. 

Prema riječima načelnika Općine Kamanje Damira Mateljana, Općina ima u pripremi važne razvojne projekte. Prije svega su to uređenje i izgradnja nogostupa uz državnu cestu D228, projekt međugeneracijskog centra u Društvenom domu, dogradnja Vatrogasnog doma za potrebe dječjeg vrtića. Na kolegiju je dogovorena međusobna suradnja na realizaciji projekata izgradnje sustava odvodnje, bolje turističke valorizacije spilje Vrlovka i projekta Dorine kuće u okviru ovog lokaliteta, kao i zajedničkih aktivnosti pri realizaciji obnove željezničke pruge, čija trasa prolazi kroz Kamanje, što je dio zajedničkog međudržavnog projekta s Republikom Slovenijom.   

Nakon održanog kolegija u Općini Kamanje gosti iz Županije posjetili su Područnu školu Kamanje gdje su se, u novoizgrađenoj školskoj sportskoj dvorani, zajedno s učenicima škole, ogledali u kvizu znanja o Karlovačkoj županiji i kamanjskom kraju.