KABA

Više od 5 i pol milijuna vrijedni natječaji za poljoprivrednike

Radionica na temu natječaja LAG Vallis Colapisa u petak u Velikoj vijećnici

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis objavila je dva LAG Natječaja za provedbu podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”: Natječaj za tip operacije 1.1.4. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, u ukupnom iznosu 1.570.780,85 HRK i Natječaj za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u ukupnom iznosu 3.964.747,50 HRK.
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije sa sjedištem/prebivalištem na području LAG Vallis Colapis koji obuhvaća područja gradova Karlovca, Duge Rese i Ozlja, te općine Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko, Ribnik, Žakanje, Žumberak.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 18. 10. – 19. 11. 2021. godine.
Stručna služba LAG-a održati će informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje. U Karlovcu će se radionica održati 15. listopada 2021. godine u 17:30 h u Velikoj vijećnici Grada Karlovca u Banjavčićevoj ulici 9.