Završeni radovi na izgradnji nogostupa u Splitskoj i radovi na groblju Hrnetić

Ovih dana završena su dva važna infrastrukturna projekta. Završeni su radovi na izgradnji nogostupa u Splitskoj ulici. Nogostup je duljine 600 metara i vodi od raskrižja sa Dubrovačkom ulicom do kućnog broja 46. Radove je izvodila tvrtka Arkada d.o.o., Duga Resa, a ukupna vrijednost izvedenih radova, uključujući stručni nadzor, iznosi 830.000,00 kuna.

Isto tako, završeni su radovi na groblju Hrnetić vrijedni gotovo 3 milijuna kuna. Glavni izvođač radova bila je tvrtka GMTT Lešćanec. Groblje je prošireno i izgrađena je komunalna infrastruktura; nova glavna staza te pristupne grobne staze, prostor groblja ograđen je ogradom ispod koje je na južnom dijelu izgrađen potporni zid. Unutar zelenog pojasa postavljen je centralni križ, a prostor oko križa opločen je betonskim opločnicima te su postavljene klupe i koševi za otpatke. Uz cjelovito hortikulturno uređenje, izgrađena je javna rasvjeta groblja i postavljene su nove slavine za opskrbu vodom. Na proširenju groblja sa dva nova polja stvoreni su uvjeti za izgradnju 44 jednostruka te 327 dvostrukih grobnih mjesta.