KABA

Raspisana je javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja “Luščić-centar”

Raspisana je javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Luščić-centar“. Trajat će 30 dana, od 21. 10. 2021. do 19. 11. 2021. godine.  

  

  • Javni uvid u Prijedlog Plana omogućit će se u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 10 do 15 sati u prostorijama Grada Karlovca, Banjavčićeva ul. br. 9, prizemlje, sukladno uvjetima Stožera civilne zaštite Grada Karlovca, kao i na mrežnoj stranici Grada Karlovca http://www.karlovac.hr 
  • Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog Plana mogu se pisanim putem davati za cijelo vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno do 19. 11. 2021. godine. 
  • Javno izlaganje održat će se 10. 11. 2021. godine s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici te putem video prijenosa uživo na Youtube kanalu – Grad Karlovac. Tijekom prijenosa sudjelovanje javnosti će se omogućiti i putem slanja primjedbi, mišljenja i prijedloga na e-mail luscic@karlovac.hr . Primjedbe, mišljenja i prijedlozi putem navedenog e-maila se mogu davati do završetka javnog izlaganja, mogu biti upućeni i unaprijed, a u e-mailu se mora navesti ime i prezime /naziv i adresa  podnositelja. Sadržaji e-mailova će se čitati na javnom izlaganju i na njih davati odgovori, a javno izlaganje će se snimati radi izrade zapisnika o javnom izlaganju.