Kreće nova Školska shema – besplatni obroci voća, povrća i mlijeka učenicima osnovnih i srednjih škola

U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi nude se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano kroz cijelu školsku godinu. Voće i povrće nudi se učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

U školskoj godini 2021./2022. u Školsku shemu uključeno je 18 osnovnih škola, 9 srednjih škola i 1 učenički dom kojima je osnivač Karlovačka županija (u projektu ne sudjeluju Učenički dom Karlovac, Učenički dom Ogulin, MIOŠ, Gimnazija i str. škola B. Frankopana Ogulin, SŠ Slunj, Glazbena škola Karlovac).

Nadležna tijela za provođenje Školske sheme su: Ministarstvo poljoprivrede te Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Ugovor o provođenju ovog programa, čiji je cilj povećati unos svježeg voća i povrća, podići razinu znanja o važnosti zdrave prehrane i educirati učenike u cilju smanjenja otpada od hrane, potpisan je danas u Prirodoslovnoj školi u Karlovcu između ravnatelja osamnaest osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije. U ime Karlovačke županije ugovore je uručila zamjenica županice Vesna Hajsan-Dolinar. Uz zamjenicu županice, u ime kolektiva ravnatelja srednjih škola se obratila predsjednica kolektiva Jasminka Štajcer.