Radi se punom parom na novom mostu preko Kupe u Gornjem Pokupju

Radi se punom parom na novom mostu preko Kupe u Gornjem Pokupju. Montirana je kompletna konstrukcija i izbetonirana kolnička ploča. Trenutno se betoniraju pješačke staze i izvode radovi na instalacijama vodovoda i odvodnje. Na desnoj strani rijeke skinuta je postojeća kolnička konstrukcija i izvedeni su zemljani radova, izveden je nasip s kamenom oblogom, temelji rasvjete i pripadajuće kabliranje za javnu rasvjetu, novi vodovod i u tijeku su radovi na kućnim priključcima. Također, izvodi se oborinska odvodnja te je postavljen separator, pješačke staze i rubnjaci te betonske ograde prema privatnim parcelama. Na lijevoj obali Kupe uklonjena je devijacija za privremeno vođenje prometa. Završen je propust Jalševec i propust za zaobalne vode te je ugrađen separator. Izvode se tampon i rubnjaci do spoja s postojećom cestom prema pružnom prijelazu.