KABA

Vježbe Civilne zaštite EU u Italiji i Rumunjskoj – među 40 angažiranih su i 4 iz HGSS-a Stanice Karlovac

Ukupno 40 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja, među kojima su i četvorica članova Stanice Karlovac, angažirano je na vježbama Civilne zaštite EU. Jedan konvoj spašavatelja je u Italiji gdje sudjeluju u simulaciji spašavanja iz ruševina i lavina, a istovremeno druga je ekipa u Rumunjskoj gdje je u tijeku modul spašavanja i pomoći u poplavama. Poseban izazov za vodstvo obje vježbe je potpuna autonomnost timova što uključuje neovisan sustav električne energije, vlastitu prehranu, autonomno djelovanje na terenu u periodu od 72 sata i druge izazove koji se stavljaju pred timove. Svrha djelovanja naših pripadnika na ovim modulima je buduća certifikacija Hrvatske gorske službe spašavanja, ali i Civilne zaštite RH u ovim modulima, što će dati dodatnu potvrdu vrhunske opremljenosti, sposobnosti i znanja svih dionika HGSS-a.