Izlet na žitnoj lađi dobio zlatnu plaketu jer odlično prezentira kulturno povijesnu baštinu

Izlet na žitnoj lađi dobio je nacionalno priznanje – Plaketu sa zlatnim znakom za najbolji itinerer koji na kvalitetan i interpretativan način prezentira kulturno povijesnu baštinu. Plaketa se dodjeljuje u okviru Međunarodnog kongresa povijesnih gradova. Ostali dobitnici su Muzej Vučedolske kulture za lokalitet/ustanovu i Turistička zajednica grada Sinja za kulturno turistički proizvod „Predstava: Opsada Sinja“ u kategoriji za najbolji turistički proizvod.