Raznim predavanjima, edukacijama, predstavama, šetnjama obilježen 5. rođendan Aquatike

Peti rođendan karlovačkog slatkovodnog akvaria obilježen je raznim predavanjima, edukacijama, predstavama, edukativnim šetnjama i mnogim drugim sadržajima.

Aquatiku i dalje možete posjetiti svakog dana od 9 do 19 sati do 31. listopada, a od 1. studenog prelaze na zimsko radno vrijeme svakog dana od 9 do 17 sati.

Raspored 25 akvarijskih bazena u karlovačkom akvariju prati tok tipične krške rijeke, pružajući detaljan, zanimljiv, poučan i uzbudljiv pogled u čudesan slatkovodni svijet. Svaki posjetitelj može doživjeti riječni tok od izvora do ušća. Akvarij predstavlja floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka.

Foto: Denis Stošić