KABA

Županijski natječaj za dodjelu stipendija studentima otvoren do 5. studenog

Do 5. studenog na stranicama Karlovačke županije objavljen je Natječaj za dodjelu stipendija studentima. Županija dodjeljuje ukupno 50 stipendija – 10 za socijalni status, 10 za darovitost i 30 za deficitarnost zanimanja. Visina mjesečne stipendije je 800 kuna. Novost su elektroničke prijave.

Deficitarna zanimanja za dodjelu studentima sukladno Odluci o utvrđivanju deficitarnih zanimanja su: za stručni studij građevinarstvo, informatika i strojarstvo, a za sveučilišni studij medicina, informatika, građevinarstvo, strojarstvo, farmacija, logopedija, matematika (smjer: nastavnički), fizika (smjer: nastavnički), njemački jezik i književnost (smjer: nastavnički), biologija i kemija (smjer: nastavnički), rani i predškolski odgoj i obrazovanje, elektrotehnika, računarstvo, rehabilitacija.

Za dodjelu stipendije mogu se natjecati redovni studenti koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije, koji nisu stariji od 27 godina te koji se školuju na javnim državnim obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

Nakon formalne provjere dostavljenih prijava, Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima objavit će prijedlog liste prioriteta na oglasnoj ploči Karlovačke županije, Vraniczanyeva 4, Karlovac u roku od 30 dana od dana završetka natječaja.

https://www.kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-uo-za-skolstvo-3/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-studentima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-akademsku-godinu-2021-2022