Javno savjetovanje – prirez bi od 1. 1. 2021. godine bio smanjen s 12 na 9%, a stopa poreza na potrošnju za ugostitelje s 3 na 2%

Otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranim građanima na temu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca. Građani se svojim prijedlozima mogu uključiti u izradu prijedloga nove odluke putem obrasca na web stranicama Grada Karlovca. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca predlaže se izmjena  visine poreznih stopa. 

  • Prema prijedlogu Odluke od 1. 1. 2022. stopa prireza bila bi smanjena sa sadašnjih 12% na 9% što znači da bi zaposlenim građanima koji plaćaju porez i prirez prihodi od iduće godine bili povećani za ukupno 4,5 mil. kn
  • Prema prijedlogu Odluke od 1. 1. 2022. stopa poreza na potrošnju za ugostitelja bila bi smanjena sa 3% na 2% s čime bi ugostiteljima  u idućoj i narednim godinama bili rashodi smanjeni za cca 600.000 kn.

Za spomenute iznose od cca 5,1 mil. kn Grad Karlovac mora u proračunu Grada Karlovca za 2022. godinu ostvariti racionalizaciju na svim razinama od rashoda gradske uprave do racionalizacije rashoda proračunskih korisnika, kao i krajnjih korisnika gradskog proračuna. Pozivaju se građani da sudjeluju u kreiranju odluke svojim komentarima putem obrasca na web stranicama Grada Karlovca, na linku https://bit.ly/3jBzcWq