Ako nisu kratka, slijedi kazna

Kratka svjetla od 1. studenog morate koristiti u vožnji i danju; i tako do 31. ožujka. U slučaju nepoštivanja ovih zakonskih odredbi vozač će biti kažnjen s 300 kuna. Vozači bicikala od sumraka do zore te u slučaju smanjene vidljivosti, moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani bicikla. U protivnom slijedi kazna od 500 kuna. Također, vozači mopeda i motocikala dužni su tijekom cijele godine imati upaljena kratka svjetla.