D6 i dalje aktualna tema na Gradskom vijeću, radovi bi trebali biti gotovi do kraja godine, no problemi na terenu još uvijek prisutni

U Gradskoj vijećnici Grada Karlovca održana je 3. Sjednica Gradskog vijeća u četvrtak, 28. listopada. Dva nova vijećnika prisegli su na časno obavljanje dužnosti gradskog vijećnika, a riječ je o Draženu Cukini iz NL Davora Petračića koji je stavio mandat na mirovanje. Uz Cukinu koji mijenja Petračića prisegnuo je i HDZ-ov Mario Goršić, a koji je mjesto vijećnika zauzeo nakon što je Stipe Adžaga stavio svoj mandat na mirovanje.

Inače Aktualni sat na 3. sjednici Gradskog vijeća obilježila su pitanja o infrastrukturi. Tako je i ovoga puta goruća tema bila D6. Cijelu situaciju komentirala je Draženka Polović iz platforme možemo! Karlovac

-Prema dopisima Grada na temu D6 moguće je vidjeti da Gradonačelnik djeluje onda kada ima snažni pritisak građana i to je dobro, ali isto tako iz zapisnika je vidljivo kako Grad djeluje da zaštiti one koji na razini države to rade, da zaštiti svoje političke istomišljenike, govori Polović.

-Što se tiče vašeg prigovora da smo reagirali samo kada smo imali pritisak građana, mislim da ste se uvjerili u dopisima koje smo vam poslali kako to nije tako. Pitanje je samo s kakvom namjerom ste ih iščitali, kazao je Gradonačelnik Damir Mandić. 

Mandić ne poriče da su i dalje prisutni problemi na terenu, a radovi bi trebali biti gotovi do kraja ove godine. Gradonačelnik je istaknuo i kako Grad neće pristati ta Državna cesta dobije uporabnu dozvolu sve dok se ne poprave svi nedostatci.

– Mi imamo gore problem, odnosno bio je problem s nastavkom kod Cara prema Maloj Jelsi gdje je od strane Hrvatskih cesta uveden novi izvođač. Dio od rotora na Dubovcu pa do Cara još uvijek je u nadležnosti Euroasfalta, dodao je Mandić. 

Gradonačelnik je iskoristio priliku da pohvali radove na drugom kraju grada. One u sklopu Aglomeracije, a koji se izvode na Turnju.  U tijeku su radovi u sklopu aglomeracije i na Jamadolu, a radovi u ostalim grupama u koje spadaju Drežnik Hrnetić i Gornja Švarča trebali bi krenuti krajem 11. mjeseca, govori Mandić.