Spomenička renta – sanacija objekta u Kralja Tomislava

U tijeku je sanacija krovišta, limarije i stolarije na objektu unutar Zvijezde, na adresi Kralja Tomislava 7 – Đ. Bencetića 9. Ukupna vrijednost radova premašuje 399 tisuća kuna. Grad Karlovac radove sufinancira iz sredstava spomeničke rente sa 150 tisuća kuna. Inače, Grad je ove godine za sufinanciranje radova na 11 objekata unutar zaštićenih cjelina izdvojio više od 670 tisuća kuna.