Odluka o imenovanju Vijeća za zaštitu potrošača neprihvatljiva iz više razloga, Udruga Korana traži povlačenje Odluke s dnevnog reda sjednice karlovačkog Gradskog vijeća

Korana – Udruga za zaštitu potrošača grada Karlovca traži da se s dnevnog reda sutrašnje sjednice Gradskog vijeća grada Karlovca makne točka oko  imenovanja članova Vijeća za zaštitu potrošača Grada Karlovca koja je prema mišljenju predsjednice Udruge Marine Novaković Matanić sporna iz nekoliko razloga te se njome smanjuje mogućnos borbe za prava potrošača na razini Karlovca.

Traže nekoliko promjena, a ujedno će tražiti i od Ministarstva uprave tumačenje spornih dijelova ove Odluke.

-Predlaganjem da Vijeće ima osam članova i da prilikom glasanja bude podjednak broj glasova, vi ostavljate mogućnost da u tom slučaju predsjednik/ca navedenog vijeća, a u ovom slučaju to je zamjenica gradonačelnika odluči što je konačna odluka. Po ovom modelu predsjednik/ca Vijeća za zaštitu potrošača vrijedi za dvoje članova vijeća. Neparan broj članova Vijeća poželjan je i prihvatljiv kod donošenja Odluka, bitnih za građane grada Karlovca, koji su i potrošači kako bi se izbjegla mogućnost da predsjednik svojim dvostrukim glasom, za potrošače donese spornu odluku, kazala je predsjednica Udruge Marina Novaković Matanić.

Udrugu smeta i izostanak članova Vijeća iz reda opozicije.

-Minimum transparentnosti kod donošenja odluka nalaže da i opozicija ima svog predstavnika u Vijeću za zaštitu potrošača. Podsjećamo da je dosadašnja dobra praksa i dosegnuti standard omogućavao transparentnost u radu Vijeća za zaštitu potrošača, što u ovom prijedlogu Odluke neće biti slučaj.

Novaković Matanić smatra da ukoliko se promjene ne dogode Karlovac ponovno može biti grad slučaj.

-Kao primjer dobre prakse uvijek smo isticali Grad Karlovac, pri čemu je Udruga za zaštitu potrošača Korana, imala dva predstavnika u Vijeću za zaštitu potrošača, nakon početne mukotrpne borbe da bi se uopće osnovalo Vijeće za zaštitu potrošača. Karlovac je bio ogledni primjer u Hrvatskoj u implementiranju Zakona za zaštitu potrošača. Ne možemo shvatiti tko i zašto želi donijeti ovu Odluku koja ide na štetu potrošača. Predstavnici pravnih osoba ako tu mislimo na predstavnike Obrtničke komore, kao i predstavnike Hrvatske gospodarske komore imaju dva predstavnika, a mi koji trebamo biti glas svih fizičkih osoba, odnosno svih građana grada Karlovca nama smanjujte to pravo i ostavljate nam da bude jedan predstavnik.

Što je prethodilo ovakvoj za Udrugu neprihvatljivoj odluci?

-Prije više od dva mjeseca zaposlenica Grada Karlovca gospođa Cukina kontaktirala je našu Udrugu i pitala je ostaju li naši predstavnici Udruge kao članovi Vijeća, što smo i potvrdili. Tijekom prošlog tjedna saznali smo, bez da nas je netko kontaktirao iz Gradske uprave, da je sastav Vijeća promijenjen i da ostajemo bez jednog člana, bez ikakvog objašnjenja.

Ne možemo, da se ne zapitamo, koja je namjera bila kod donošenja ovakvog prijedloga članova Vijeća za zaštitu potrošača. Ne želimo niti pomisliti da je namjera bila smanjiti naše djelovanje na području zaštite potrošača unutar Vijeća, na sve moguće načine. Podsjećanja radi, da je Vijeće za zaštitu potrošača, imajući u vidu zaštitu građana i transparentnosti izmjene cijene odvoza otpada, u prošlom sazivu odbilo prijedlog Odluke za poskupljenje odvoza otpada u Gradu Karlovcu.

Iz svega gore navedenog pozivamo predsjednika Gradskog vijeća Grada Karlovca da povuče prijedlog ovakve Odluke i da se pripremi nova Odluka koja će biti u interesu za što bolju zaštitu potrošača grada Karlovca. U suprotnom razmislit ćemo da li uopće sudjelovati u radu ovakvog Vijeća. Neprihvatljivo je i to da ste si uzeli za pravo u ime Udruge za zaštitu potrošača birate predstavnika u Vijeće za zaštitu potrošača. Mi smo predložili dva kandidata, a vi ste izabrali jednog, umjesto da ste tražili od nas da mi predložimo, zaključila je Novaković Matanić.

 

 

 

error: Content is protected !!