• December 2, 2021
  • Anamarija Radočaj
  • 0

U suradnji s Gradom Ozljem, Dječji vrtić Zvončić Ozalj omogućio je roditeljima čija djeca ne polaze vrtić radi mjera izolacije i samoizolacije, umanjenje naknade za vrijeme izostanka djeteta iz vrtića.

-S obzirom na pandemiju uzrokovanu virusom COVID-19, Upravno vijeće Dječjeg vrtića usvojilo je Pravilnik o participaciji roditelja za korištenje usluga Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj kojim se umanjuje naknada za vrijeme izostanka djeteta zbog izolacije ili samoizolacije. U tom slučaju, cijena boravka se umanjuje 50% za broj dana izostanka. Isto vrijedi za braću i sestre djeteta u samoizolaciji koji su polaznici vrtića. Navedena mjera primjenjuje se od početka pedagoške godine, stoji na FB stranici Grada Ozlja.