KABA

Vodovod i kanalizacija – poziv korisnicima za priključenje na sustav odvodnje

Održivo upravljanje otpadnim vodama  zahtijeva trajnu brigu o javnom sustavu odvodnje i pročišćavanju otpadnih voda, a što se dobrim dijelom postiže izgradnjom odnosno širenjem kanalizacijske mreže.

Time radimo korak naprijed u kvaliteti života i pružanju usluga, očuvanju vode i okoliša. Svako kućanstvo koje ima tehničke mogućnosti spajanja na kanalizacijsku mrežu, obvezno je to i učiniti, sukladno Zakonu o vodnim uslugama.

Ovim putem pozivamo one korisnike koji imaju uvjete, a nisu se još priključili na kanalizacijsku mrežu, da to i učine.

Naime, nakon izgradnje javnog sustava odvodnje, Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac šalje obavijesti korisnicima da su dužni priključiti se u zakonskom roku od godinu dana.

Ukoliko ne izvrše svoju obvezu, izvršit će se kontrola priključenosti na sustav javne odvodnje putem vodnog redara te provesti upravni postupak,  a temeljem Odluke o nadležnosti i ovlastima vodnog redara, koja je objavljena na web stranici Društva.

Izgradnja kanalizacijske mreže i povećanje broja korisnika  kroz priključenje na novoizgrađeni  sustav nije samo predmet nacionalne legislative, nego  predstavlja i dio obveza koje je RH preuzela ulaskom u punopravno članstvo EU.

Na području našeg grada upravo se provodi projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa kroz koji će se samo u Karlovcu izgraditi sustav odvodnje u 10 naselja, a ukupno se cijelim projektom predviđa 2 500 novih priključaka, odnosno preko 11 600 novih korisnika u Karlovcu, Dugoj Resi i Bariloviću sa poboljšanom uslugom odvodnje i porastom kvalitete života, uz očuvanje rijeka i zelenila kao dijela našeg identiteta.