Dani draganića

Na 5. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije o rebalansu proračuna

Na kraju godine sastali su se i skupštinari Karlovačke županije. Na petoj sjednici, između ostaloga, raspravljalo se o rebalansu proračuna za 2021. godinu te projekcijama za sljedeće dvije godine. Izostala su prethodno najavljena vijećnička pitanja. Sjednica je održana online.

Razloge rebalansa možemo svrstati u dvije kategorije, dva su čimbenika na strani proračunskih korisnika, a dva na strani Karlovačke županije, pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za financije KŽ Maria Stojković.

Predloženo je smanjenje od 28 milijuna kuna, a prijedlog novog plana je milijardu i 150 milijuna kuna. Radi se o posljednjem usklađenju u ovoj godini pa su usvojene i projekcije za sljedeće dvije godine u skladu sa Zakonom.

Planirane projekcije za 2022. i 2023. godinu u ovom rebalansu drugačije su od onih u studenom 2020. Za 2022. planiran je iznos od milijardu 242 milijuna i 400 tisuća kuna, a za 2023. milijardu 151 milijun i 250 tisuća kuna. Nisu bili uvršteni svi projekti poput Streama, Nikola Tesla -Poduzetničkog centra, Projekta RCK, sredstava za plaće zaposlenih u školstvu  i druge aktivnosti.