Dani draganića

Započela podjela spremnika za odvajanje otpada – u novoj godini povećanje cijena

U predstojećem razdoblju na području grada Karlovca bit će podijeljeno ukupno 10.500 plavih spremnika (za odlaganje otpadnog papira i kartona) i 10.500 žutih spremnika (za odlaganje otpadne plastike) manjeg volumena, za obiteljske kuće. Aktivnost podjele spremnika za obiteljske kuće počinje danas, 16. prosinca, počevši s Gradskom četvrti Gaza. Tijekom podjele spremnika građanima će biti podijeljeni i informativno edukativni letci o odvajanju otpada.

– Rezultati su i sada poprilično dobri. U odnosu na prošlu godinu uspjeli smo dvostruko povećati količine odvojenog otpada. Podjelom ovih spremnika ćemo zahvatiti kompletno područje grada Karlovca. Cilj je da se do 50 posto otpada mora odvajati. Mi smo blizu tome, no treba poraditi na infrastrukturi i informiranju što sada radimo. Molio bih građane da zaista koriste te spremnike, rekao je direktor Čistoće Ivan Polović.

Podjelom svih spremnika građanima će biti omogućeno odvajanje reciklabilnog otpada „na kućnom pragu“. Također, građanima su na raspolaganju i dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči u koja mogu dovesti neopasni, ali i opasni otpad. Osim toga, građani imaju mogućnost i jednom godišnje bez naknade naručiti kontejner za odvoz glomaznog otpada.

– sukladno odredbama Vlade RH sve jedinice lokalne samouprave su obvezne donijeti svoje odluke vezane uz cijenu gospodarenja otpadom. Naša odluka koju radimo zajedno sa Čistoćom je pri kraju. Početkom siječnja će biti u javnoj raspravi. Naš cilj je bio da cijena u konačnici ne bude u potpunosti na građanima. Tako gotovo milijun eura za spremnike neće biti na trošak građana već na trošak EU fondova. Do nekog povećanja cijene će doći ali ne dramatično, rekao je gradonačelnik Damir Mandić ne želeći detaljizirati dok odluka ne bude donesena.

KARLOVACKO

Kroz projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada nabavljeno je ukupno 22.680 spremnika: 10.750 plavih spremnika za otpadni papir/karton, 10 750 žutih spremnika za otpadnu plastiku, 80 zvona za otpadno staklo i 1.100 spremnika za biootpad.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 6.111.333,80 kn od kojih je Grad Karlovac osigurao 916.700,07 kn vlastitih sredstava, dok su 85% bespovratna EU sredstva.

Čistoća d.o.o. Karlovac do sad je podijelila 80 zvona za staklo, 500 kontejnera od 1100 litara za zgrade kolektivnog stanovanja od kojih je 250 za papir i karton, a 250 za plastiku te 1.100 spremnika za biootpad.