U sklopu Adventa u Karlovcu održan je Info dan projekta Excover kojeg provodi Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije uz još deset partnera. Cilj je otkriti skrivene turističke potencijale i privući turiste da skrenu s glavnih turističkih ruta na manje poznate rute gdje će otkriti zanimljive gradove, ljude, znamenitosti.

Projekt traje već dvije godine, a bazira se na otkrivanju skrivenih turističkih potencijala u Karlovačkoj županiji, posjetiteljima se predstavljaju mogućnosti za uključivanje u projekt, a promotivnim aktivnostima potiče se predlaganje lokaliteta, priča i narodnih običaja koji bi se mogli ponuditi turistima.

Za najmlađe posjetitelje organizirano je pripovijedanje o božićnim običajima u Karlovačkoj županiji, a za odrasle su organizirane vođene ture u sklopu kojih kostimirani vodiči, iz Udruge Bastion, predstavljaju priče poznatih stanovnika Karlovca i Karlovačke županije.

Tags: