Grad Karlovac u 2022. povećao naknade za novorođenčad – za 500, odnosno, 1.500 kuna

Grad Karlovac u ovoj godini povećao je naknadu za novorođenčad.

Umjesto dosadašnjih 1.500 kuna, za prvo i drugo dijete u obitelji naknada sada iznosi 2.000 kuna. Za treće i svako sljedeće dijete u obitelji, te posvojenu djecu, naknada je sada 3.000 kuna.