Gradska knjižnica ima strateški plan s ciljem osiguranja svim građanima jednaku dostupnost svim informacijama i znanjima

U karlovačkoj gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić krajem prošle godine izrađen je strateški plan za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Ovim planom nastoje kažu stvoriti prilike da zajednica čita, uči i povezuje se sa svijetom.

U sljedeće četiri godine gradska knjižnica želi svim građanima osigurati jednaku dostupnost svim vrstama informacija i znanja, te svjetskoj i nacionalnoj kulturnoj baštini. Prilikom izrade strateškog plana knjižničari su analizirali snage, slabosti, prijetnje i prilike knjižnice. Snage knjižnice su, između ostaloga, bogat knjižnični fond, cjelodnevna dostupnost usluga, obrazovani zaposlenici, razvijena usluga pokretne knjižnice i pokrivenost županije knjižničnim uslugama, uspješan dugogodišnji razvoj mreže narodnih i školskih knjižnica u županiji, energetski obnovljena zgrada, sporazumno regulirana međunarodna suradnja dok su slabosti ekonomske prirode- održavanje zgrade i prostora, djelomično zastarjela informatička oprema, nedostatak stručnog osoblja, neprimjereni prostori za timski rad i učenje… U skladu s tom analizom osmišljene su četiri strateške smjernice: Razvoj knjižničnih resursa, razvoj inovativnih ideja, razvoj digitalnih i virtualnih usluga te razvoj infrastrukture i osoblja.

Knjižnica je svojevrsni centar kulture, susreta, druženja i uključivanja marginaliziranih korisničkih skupina. U tom smislu uvode se inkluzivne književne usluge koje se tiču marginaliziranih skupina kao što su osobe s invaliditetom, osobe s poteškoćama čitanja, nacionalne manjine… U rad knjižnice žele uključiti (a neke su već i uključili) nove marginalizirane skupine kao što su izbjeglice iz Sirije. Nastojat će oživjeti suradnju s bibliotekom u Bihaću i s drugim srodnim organizacijama u lokalnoj sredini ili inozemstvu.