Dani draganića

Treći trak AC Zagreb – Karlovac ide, ali kada – ne zna se; projektna dokumentacija i dozvole u iduće dvije godine

Iako se spominjalo da će autocesta Zagreb-Karlovac 2027. imati tri traka, a naplatne kućice u Karlovcu tada biti „pomaknute“ prema Selcu, za sada je samo izvjesno da će u sljedeće dvije godine biti napravljen papirnati dio: izrađena projektna dokumentacija i ishođene dozvole, doznaje Trend.

– Za projekt izgradnje trećeg traka autoceste Zagreb-Karlovac planirano je pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izrade projektne dokumentacije i provođenje upravnih postupaka za ishođenje potrebnih dozvola za građenje. Procijenjeni troškovi izrade projektne dokumentacije i provođenje upravnih postupaka ishođenja potrebnih dozvola su 30.000.000,00 kn (bez PDV-a). Procijenjeno vrijeme trajanja ugovora potrebno za izradu dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola je 48 mjeseci, odgovorila nam je na upit Andrea Vrsaljko, voditeljica odnosa s javnošću Hrvatskih autocesta.

 

Dodala je da će procjena troškova izgradnje, procijenjeno vrijeme trajanja, te izvor financiranja biti poznati nakon izrade projektne dokumentacije.

No, županica Martina Furdek Hajdin prije nešto više od godinu dana izjavila je da je „Studija izvodljivosti opravdala ovaj projekt, učinila ga je provedivim i izvedivim i osigurala europsku komponentu u projektu, koja iznosi 85 posto, a čitav zahvat procijenjen je na milijardu kuna.“

– Do 2022., 2023. očekujemo svu dokumentaciju, dozvole, jednim dijelom moguće i otkup zemljišta. Do 2027. ovaj projekt treba biti realiziran, rekla je Furdek Hajdin u studenom 2020.

Inače, dionica Karlovac – Zagreb najstarija je dionica autoceste u Hrvatskoj, izgrađena 1972., a modernizacija će joj donijeti treći trak, naplatne kućice na novoj lokaciji, novi kolnik i prometnu signalizaciju, zaštitu od buke, parkirališta za kamione.