KABA

Karlovčani i dalje bez kompostane, a onda i besplatnog odvoza grana, lišća, trave – Čeka se Babina Gora ili promjena GUP-a

I dok se, primjerice, građani Osijeka biootpadom mogu okoristiti pa od gradske komunalne tvrtke Unikom dobiti – dobiti, besplatno – humus, Karlovčani se mogu samo besplatno riješiti božićnih drvaca.

Ako imaju grane, lišće i sličan otpad, dok nemaju smeđih kanti za tu namjenu, odvoz takvog otpada moraju platiti. I bit će tako dok ne proradi Centar na Babinoj Gori ili Grad promijeni prostorni plan pa njime predvidi izgradnju kompostane.

Potvrdila nam je to tehnička direktorica Zelenila Gordana Purgar, podsjetivši da već godinama besplatno prikupljaju božićna drvca, a kasnije koriste za izradu sječke.
– Odvoz božićnih drvaca financira se iz proračuna Grada Karlovca, u sklopu sakupljanja otpada sa zelenih površina. Što se tiče biootpada iz privatnih vrtova i okućnica, nismo u mogućnosti učiniti tu uslugu zato što za zbrinjavanje biootpada moramo provesti javnu nabavu i imati tvrtk koja ga od nas odvozi, rekla nam je Purgar.

No, imaju li Karlovčani grana, lišća, trave i sličnog otpada, Zelenilo će to od njih odvesti, ali – trebaju platiti.

– Uz nadoknadu, odvozimo otpad iz privatnih vrtova i okućnica, kazala je Purgar.

I zato što Zelenilo prikupljeni biootpad ne može prerađivati. Nemaju kompostanu; prostornim planom nije predviđena njena gradnja na području grada.

– Grad Karlovac planira kompostanu na Babinoj Gori, gdje je i sve ostalo planirano. Nije GUP-om planirana kompostana na području grada i nemamo mogućnosti izgraditi kompostanu. Da li će se nešto promijeniti, da li će biti kakva izmjena, za sada nemamo taj podatak, izjavila je Purgar.

Nije to što njena gradnja nije planirana jedini problem: Zelenilo ne bi imalo dovoljno biootpada da bi kompostana bila isplativa.

– Opet, kao tvrtka nemamo dovoljnu količinu biootpada da bi nam se isplatilo graditi kompostanu. To bi moralo biti na višom nivou: da li kompostana za Karlovac, da li kompostana za grad i gradove koji gravitiraju prema Karlovcu, to bi na višoj razini trebalo dogovoriti, napomenula je Purgar.

Dakle, ako se prostornim planiranjem nešto promijeni, kompostana će biti u Karlovcu – ako ne, planirana je u CGO Babina Gora. Do tada, Karlovčani će se snalaziti kao i do sad; u stvari, olakšat će im Čistoćine smeđe posude za biootpad. Kad ih svi dobiju, a to bi, po najavama, moralo biti uskoro.