Studenti stojarstva u Karlovcu od sada rade s drvnim materijalom – u laboratoriju Quercus ispituju se parketi

Tek od prije mjesec dana na Veleučilištu u Karlovcu djeluje laboratorij namijenjen studentima strojarstva. Iako naziv još službeno nije dobio, kažu nam da će se zvati Quercus- što na latinskom znači hrast i što daje naslutiti čime se ovdje bave. Detalje nam je ispričala laborantica Ana Tomašić.

– Trenutno ovdje radimo ispitivanja parketa na uređaju koji se zove Taber test. Ovo su uzorci različitih vrsta parketa. Neki od njih su brušeni, neki lakirani ili premazani samo sa uljem. Ovisno o broju ciklusa koji se nalaze na samom uređaju ispitujemo kako se ponaša sama površina materijala, troši li se i vide li se neke površinske promjene. Tu mjerimo koji je gubitak mase na pojedinom uzorku, a nakon toga ispitujemo sjajnost površine kako se mijenja. Ispitujemo samu hrapavost površine te čvrstoću i tvrdoću pojedinih uzoraka.

Ideja o ovom laboratoriju rodila se kroz projekt čiji je nositelj Drvoproizvod iz Jastrebarskog. Na Veleučilištu odrađuju analize i dostavljaju im rezultate, kaže nam viši predavač na studiju strojarstva Tomislav Božić.

– Konačni cilj je na podnim oblogama s postojećom opremom doći do koeficijenta indeksa trošenja pojedine podne obloge ovisno o osnovnom sastavu drveta i nekim površinskim obradama, odnosno lakovima, uljima itd. Da vidimo koje kombinacije daju najmanji koeficijent trošenja, odnosno kako kod pojedine obloge smanjivati koeficijent trošenja u nekom ciklusu potrošnje.

Ovo je prvi put da se studenti strojarstva ovdje susreću s radom na drvetu, potvrđuje nam predavač Božić.

– Ovaj laboratorij otvara dodatnu mogućnost da uključimo drvo kao materijal koji se koristi u strojarstvu na jednoj višoj razini, s više znanja, više opreme. Tako da ćemo sigurno kolegije u kojima se obrađuju ispitivanja i svojstva materijala u strojarstvu oplemeniti i sadržaj laboratorijskih vježbi će biti interesantniji. S druge strane, studenti koji odu bilo gdje raditi imat će na umu da se na Veleučilištu mogu vršiti ovakva ispitivanja, a to nam je i cilj, da se ti studenti vrate jednog dana kao inženjeri k nama na određena ispitivanja, završne radove… da možemo raditi s realnim sektorom.

Po završetku ovog projekta cilj Veleučilišta je surađivati i s drugim gospodarstvenicima. Kao što rade s čelikom, tako će od sada i s drvetom.