Dani draganića

Najčešća prezimena u Karlovačkoj županiji – Cindrići uvjerljivo na 1. mjestu

Dok čekamo detaljne podatke Popisa stanovništva 2021. podsjetimo se koja su najčešća prezimena u Karlovačkoj županiji bila u prošlom popisu iz 2011. godine.

Najučestalije prezime u našoj županiji tako je Cindrić. Na drugom mjestu je prezime Salopek, trećem Puškarić i onda redom – Mihalić, Vuković, Brozović, Magdić, Katić, Radočaj i Škrtić. Što se gradova u županiji tiče Mihalići su najčešće prezime u Dugoj Resi i Ozlju, Cindrići u Karlovcu i Slunju, Salopeki u Ogulinu. Vrlo često prezime u Karlovcu je i Vuković, u Dugoj Resi Polović, u Ogulinu Puškarić, Ozlju Guštin, a u Slunju Požega.