Dani draganića

Za provedbu četiri programa u Karlovačkoj županiji predviđeno oko 4,5 milijuna kuna

Nekoliko je ovogodišnjih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije u procesu javnog savjetovanja. Tiču se turizma, poljoprivrede, ravnomjernog razvoja županije te unaprjeđenja gospodarstva.

Karlovačke županija je u postupak savjetovanja s javnošću uputila četiri programa. Za Program poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije nadležna je Branka Šeketa. Milijun i 600 tisuća kuna namijenjeno je jedinicama lokalne samouprave kroz tri mjere, a financiranje po svakom projektu je do 150 tisuća kuna.

Za Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2021 – 2023., predviđeno je 830 tisuća kuna plus 350 tisuća za subvencioniranje kamata.

Program unaprjeđenja turizma Karlovačke županije vrijedan je milijun i 200 tisuća kuna, a provedba je predviđana kroz tri mjere.

Za Program unaprjeđenja gospodarstva Karlovačke županije predviđeno je 800 tisuća kuna, a sastoji se od dvije mjere, A I B.

Za provedbu navedenih programa, u sklopu kojih će prijavitelji moći ostvariti bespovratne potpore, predviđeno je ukupno oko 4 i pol milijuna kuna. Sve prijave ići će putem e-prijava. Savjetovanje s javnošću traje do 9. ožujka, osim za program poljoprivrede za koji traje do 23. veljače. (R.Č.)