Alergičari oprez: loša peludna prognoza za vikend pred nama!

Prema mjerenjima koje provodi Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i biološki monitoring vanjskog zraka prognoza za sljedeća četiri dana nije povoljna za alergičare. Naime, pelud johe i lijeske mogao bi smetati pojedincima zbog visoke koncentracije u zraku. Bit će i umjerene koncentracije topole, dok je koncentracija čempresa umjerena. (E.M.)