U Centru za mlade Grabrik predstavljen je projekt „OCD online HUB – Inovativni pristup zajedničkom djelovanju“, kojeg provodi udruga Carpe Diem u partnerstvu s Gradom Karlovcem, Savezom udruga Kaoperativa te DrONe udrugom za društveni razvoj i neformalno obrazovanje. Cilj projekta je ojačati kapacitete organizacija civilnog društva (OCD) uključenih u projekt za provedbu aktivnosti digitalnim i online
putem te razviti plan djelovanja u kriznim situacijama na lokalnom nivou.

U partnerstvu s Gradom Karlovcem izradit će se plan djelovanja u kriznim situacijama te praktični priručnik za OCD koji će služiti kao vodič za pomoć u kriznim situacijama. Ukupna vrijednost projekta je 433.832,99 kn, a financira se iz Europskog socijalnog fonda.

U sklopu projekta između ostaloga opremit će se prostor za provedbu online aktivnosti, educirati će se predstavnici OCD-a, provodit će se online aktivnosti s krajnjim korisnicima, educirat će se o upravljanju projektima i timom u kriznim situacijama, vodit će se epidemiološka edukacija te edukacija u postupanju u kriznim situacijama, mapirat će se stanje i potrebe u lokalnoj zajednici, izrađivati strategije i alat za upravljanje u kriznim situacijama te plan volontiranja u istim situacijama. Sukladno potrebama u zajednici organizirat će se i volonterske akcije.

(E.M.,foto: screenshot)