Dani draganića

Krivci pandemija i nepodudaranje dokumentacije – Hrvatske ceste: Radovi na obilaznici Turnja produženi, gotovi najkasnije do kraja godine

Dugo iščekivana Obilaznica koja život znači, obilaznica Turnja, neće biti gotova do srpnja, kako je to ranije najavljeno i obećano mještanima Turnja.

Razlog je – pandemija koronavirusa i nepodudaranje dokumentacije, pojasnili su iz Hrvatskih cesta, te najavili da će radovi biti završeni najkasnije do kraja godine.

– Radovi će morati biti produženi, s rokom izvršenja najkasnije do kraja ove godine iz opravdanih razloga, od kojih ističemo najvažnije. Obzirom na opće poznate smetnje koje je pandemija COVID 19 izazvala, došlo je do usporavanja dinamike izvlaštenja za predmetno gradilište, a što je za posljedicu imalo smanjenu dinamiku izvođača radova. U međuvremenu je osiguran posjed čitave trase na kojoj se trenutno radovi nesmetano odvijaju. Nadalje, na određenim dijelovima trase došlo je do odstupanja projektne dokumentacije od stvarnog stanja na terenu, a što je zahtijevalo prilagodbu organizacije izvođenja radova Izvođača, te uzrokovalo slabiju dinamiku izvođenja radova.
Svi navedeni problemi su u ovom trenutku riješeni, te se projekt odvija nesmetano sukladno novo planiranoj dinamici, kazali su nam u Hrvatskim cestama.

Dodali su da se trenutno na gradilištu izvode zemljani radovi, radovi na unutarnjoj odvodnji, radovi na kolničkoj konstrukciji te radovi na objektima.