Dani draganića

Županija donijela odluku o financiranju projekata udruga koje se bave društveno osjetljivim skupinama – najviše novca ide Ženskoj grupi Korak

S ukupno 445 tisuća kuna proračunskog novca Karlovačka će županija financirati projekte i programe udruga koje se bave društveno osjetljivim skupinama. Radi se o ukupno deset projekata, odnosno programa. Najviše novca, 100 tisuća kuna, dobila je Ženska grupa Karlovac Korak za jačanje kapaciteta za pružanje socijalnih usluga za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji. Deset tisuća kuna manje ide Savezu udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije. Ukupno 70 tisuća kuna dobit će Udruga Milosrđe – centar za beskućnike, 65 tisuća ide Zajednici udruga HVIDR-a Karlovačke županije, 34 tisuće kuna dobiva Udruga gluhih i nagluhih Karlovačke županije. Udruzi Jak kao Jakov ide 25 tisuća kuna, 16 i pol tisuća Udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Radost. Po 15 tisuća kuna dobit dobit će Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići i Udruga Frendofon. Najmanji iznos, 14 500 kuna ide Društvu multiple skleroze Karlovačke županije.