Dani draganića

Grad Karlovac kupio rodnu kuću književnika Stjepana Mihalića

Na prijedlog karlovačke Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Grad Karlovac kupio je rodnu kuću književnika Stjepana Mihalića na adresi Gornja Gaza 3.

Cilj je kroz autentičnost mjesta i prostora predstaviti književno stvaralaštvo i kulturni značaj obitelji Mihalić, a istovremeno zaštititi i prezentirati kulturnu baštinu dijela naselja kao cjeline karlovačke Zvijezde. Obitelj Mihalić poznata je i priznata obitelj značajna u razvoju kulturnog života grada Karlovca.

Nekretnina označena kao k.č.br. 610, kuća i dvorište, površine 451 m2, Grad Karlovac je kupio u svrhu uređenja rodne kuće Stjepana Mihalića, razvoja te prezentacije karlovačke Zvijezde i književnog stvaralaštva karlovačkih pjesnika.

Prema Procjeni tržišne vrijednosti predmetne nekretnine, izrađenoj od strane ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Naglić Borisa, dipl. ing. građ., iz travnja 2021. godine, ukupna vrijednost predmetne nekretnine iznosi 189.000,00 kuna.

Budući da su se suvlasnici objekta usuglasili s procijenjenom tržišnom vrijednosti nekretnine, gradonačelnik Grada Karlovca je donio Odluku o kupnji predmetne nekretnine. Kupoprodajni ugovor je zaključen 2. srpnja 2021. godine.

Navedena građevina teško je oštećena u potresu i ima crvenu naljepnicu, te zahtijeva obnovu u suradnji s Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture i medija u Karlovcu. Prijedlog projekta sanacije objekta prijavljen je  nedavno na Javni poziv Ministarstva kulture i medije s procijenjenom vrijednosti ulaganja od 2.429.500,00 kuna.