KABA

Mislili smo da nam više neće trebati: Karlovac, kao i ostatak županije, ima skloništa, ali nisu u funkciji – Zatreba li, bit će

U Karlovcu je 10 javnih i 17 skloništa u stambenim zgradama, no baš kao i ostala u županiji, nisu spremna za tu namjenu.

– Na području Karlovačke županije postoji nekoliko lokacija javnih skloništa koja trenutno nisu u toj funkciji. Prema sadašnjem Planu djelovanja civilne zaštite Karlovačke županije nije planirano njihovo korištenje ali se, prema potrebi, mogu dovesti u funkciju.
Ukaže li se potreba za korištenjem skloništa na području Karlovačke županije to se planira riješiti sklanjanjem ljudi i materijalnih dobara u postojeće podrumske zaklone, suterenske stanove, prostore bez prozora ili u prostore udaljene od otvora, koji će se urediti za tu namjenu. Podrumske zaklone u zajedničkim stambenim građevinama treba održavati čistim, i prilagođenim za sklanjanje. Po potrebi će se izvršit potpora stropne konstrukcije sa daskama i odgovarajućim podupiračima. Isto tako izvršit će se pojačanje ili zaštita ulaza, zaštita svih otvora (prozora) na odgovarajući način, te hermetizacija otvora ljepljivim trakama ili drugim sredstvima, odgovorili su nam na upit iz Županije.

U Karlovcu, precizirali su iz Grada, ima 10 javnih i 17 skloništa u višestambenim zgradama. Nisu ni ona sprema za tu namjenu, ali, po riječima gradonačelnika Damira Mandić, “ne daj Bože da zatrebaju, mogu se pripremiti vrlo brzo”.

– Imamo u Karlovcu određeni broj skloništa. Valja imati na umu da ona, u kontekstu, ne daj Bože, nekakvog nuklearnog napada, nisu adekvatna. U našoj evidenciji je 10 javnih skloništa, odnosno, prostora koja bi se trebala automatski prenamijeniti u skloništa, a 17 privatnih, pogotovo u višestambenim zgradama. Sukladno zakonu, obveza brige je na Gradu i privatnim vlasnicima. Što se tiče trenutnog stanja, ta skloništa nisu u funkciji, da bi ovaj čas mogla biti skloništa, ali vjerujem da, ne daj Bože da zatreba, to će se u roku 24 – 48 sati uspjeti odraditi, rekao nam je Mandić.

Nadamo se svi da neće, ali zatreba li Karlovčanima sklonište, kao u Domovinskom ratu: pravac u podrum.

– Nisam sklon nikakvoj panici, niti preuveličavanju situacije, ali u slučaju bilo kakve potrebe za sklanjanjem, u jednom dijelu valja imati na umu da su podrumske prostorije te gdje bi se trebalo zaštiti. Naravno, sve odluke koje su vezane za ovo su koordinirane od Nacionalnog stožera civilne zaštite, županijskog i gradskog. Skloništa koja su bila u funkciji u Domovinskom ratu uglavnom služe za neke skladišta, spremišta…, ali, ne daj Bože potrebe, prenamijenit će se vrlo brzo, izjavio je Mandić.

omicron