Župan Ivan Celjak po preuzimanju dužnosti u 6. mjesecu prošle godine suočio se s nizom izazova: manjkom u proračunskoj blagajni od 51,5 milijuna kuna, županijska upravna tijela nisu imala osiguran prostor za rad, ordinacije i ambulante su bile smještene u kontejnerima ispred domova zdravlja, hitna se nalazila u kontejnerima, učenici Ekonomske škole Sisak i Gimnazije Sisak nisu imali osiguran prostor za pohađanje nastave u jesen, pulmološki i palijativni pacijenti s područja Petrinje i cijele Banovine nisu imali takvu vrstu zdravstvene skrbi, pacijenti kojima je nužna fizikalna rehabilitacija morali su se voziti u Sisak na terapije, korisnici domova za starije i nemoćne bili su smješteni i izvan županije što im je otežavalo komunikaciju s obitelji, a mjere u području gospodarstva i poljoprivrede uslijed posljedica potresa i korone vapile su za hitnim intervencijama.

PRVI PUT U POVIJESTI ZDRAVSTVENE USTANOVE U SMŽ DOBILE POVEĆANA SREDSTVA

Aktivnim zalaganjem župana, Ministarstvo zdravstva je Sisačko-moslavačkoj županiji dodijelilo izvanredni iznos sredstava čime su po prvi put u povijesti zdravstvene ustanove u Sisačko-moslavačkoj županiji dobile povećana decentralizirana sredstva. Paralelno s procesom stabiliziranja financija koje se provodilo isključivo unutarnjom preraspodjelom sredstava i velikim štednjama proveden je postupak i reorganizacije rada upravnih tijela te su uvedeni novi segmenti poput obnove, investicija, razvojnih projekata i fondova EU, mladi i civilno društvo, poljoprivreda te turizam.

IZVRŠENE SVE RADNJE U ROKU ZA PRIJAVU 68 PROJEKATA NA FOND SOLIDARNOSTI

Odgovornim i ozbiljnim pristupom rada kroz novu reorganizaciju uprave, krenulo se užurbano i sa svim pripremnim radnjama za prijavu oštećenih objekata u vlasništvu Županije i objekata povezanih ustanova na Fond solidarnosti, gdje je procijenjena šteta na gotovo 700 milijuna kuna.

U poslovanju, nova županijska uprava odlazi i korak dalje, premda privremeni smještaj nije u nadležnosti Županije, inicijativom župana pokrenuto je osiguranje smještaja osobama koje se nisu nalazile u dovoljno kvalitetnim uvjetima uslijed posljedica potresa. Preuzeti su stanovi na korištenje koje su županijske ustanove imale u svom vlasništvu i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, preuređeni su te potpuno opremljeni i putem javnog poziva dodijeljeni obiteljima.

Uz sve navedene poslove nisu stale ni redovne aktivnosti upravnih tijela, pa su tako nastavljene investicije u obrazovnoj infrastrukturi, energetske obnove, a po prvi puta, odmah iza nove godine potpisani su ugovori s udrugama koje rade s najosjetljivijim skupinama društva kako bi imale osigurana financijska sredstva za rad i mogle aplicirati na projekte pri ministarstvima i ostalim izvorima financiranja.

ORDINACIJE PREMJEŠTENE IZ KONTEJNERA, OSIGURAN PROSTOR ZA RAD ŠKOLA, UVEDENE KORJENITE PROMJENE U SUSTAVU ZDRAVSTVA

Promptnim djelovanjem osigurani su uvjeti i za rad ordinacija, laboratorija i gradske ljekarne u čvrstim i sigurnim objektima koji su se nalazili u kontejnerima zbog posljedica potresa. U ovom izvještajnom razdoblju pokrenut je postupak pripajanja Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Petrinja Domu zdravlja Kutina i promjena naziva u Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije. Navedenom je prethodila detaljna analiza, savjetovanje sa sindikatima te su zatražena mišljenja svih nadležnih komora, a sve u cilju racionalizacije troškova, bolje učinkovitosti rada te većoj dostupnosti primarne zdravstvene zaštite stanovnicima svih dijelova Županije.

PRVA ŽUPANIJA KOJA U POTPUNOSTI RASTEREĆUJE PODUZETNIKE

Županija je pripremila i mjere za razvoj gospodarstva i to namijenjene poduzetnicima koji ulažu i posluju na području Sisačko-moslavačke županije, a koji će svoje investicije moći realizirati uz 0% kamate. Sufinancirat će kamate kreditnih linija HBOR-a i to one koje su usmjerene na poduzetništvo mladih, žena i početnika, investicije privatnog sektora te obrtna sredstva. Sufinancirat će i kamate na zajmove HAMAG BICRO-a.

U SAMO 6 MJESECI MANJAK U PRORAČUNU OD 51,5 MILIJUNA KUNA SANIRAN I DOVEDEN U PLUS

Naglasivši na početku mandata da će biti manje protokolarni župan, a više se posvetiti menadžerskom načinu upravljanja sustavom, župan Celjak županijske financije doveo je do plusa, te je Županija godinu završila iz izvora 1.1. u plusu 774.901,79 kuna. Analitičari iz financijskih krugova ističu kako nitko nikada u povijesti sustava javne uprave u ovako kratkom vremenu to nije učinio.

Obzirom na funkcioniranje sustava jedinica lokalne i regionalne samouprave, iste su često opterećene kreditnim zaduženjima, dok se Sisačko-moslavačka županija krajem 2021. godine nije kreditno zaduživala, a plaće i sve obveze plaćale su se na vrijeme, štoviše Sisačko-moslavačka županija sada plaću isplaćuje prvog radnog dana u mjesecu.