Dani draganića

Konkretni radovi u sklopu rekonstrukcije D6 od Jurovskog Broda do Netretića iduće godine?

U ovoj godini očekuje se završetak projekta rekonstrukcije državne ceste od Graničkog prijelaza Jurovski Brod do Netretića u dužini 18,2 kilometara. U ovom času je projektiranje u visokoj fazi te je predan zahtjev za lokacijsku dozvolu.

Osim same obnove ceste, napravit će se osam kilometara nogostupa, urediti pješačke staze, autobusna stajališta, izgraditi neka nova te sve potrebno ispod asfalta. Zamjenica karlovačke županice Vesna Hajsan Dolinar podsjeća da se radi od jednoj od najopterećenijih cesta na području županije.

Ako se samo prisjetimo ljetnih mjeseci i toga da većina turista iz Zapadne Europe više ne ide na Breganu nego na Novo Mesto-Gorjance-Granični prijelaz Metlika-Jurovski Brod. Često, mi koji tamo i živimo, vidimo kilometarske kolone, ljudi ne mogu u svoja dvorišta. Tome pridodajmo vikend migrante jer je udaljenost između BIH i Slovenije kroz taj pojas 70-ak kilometara te je najuži koridor preko Hrvatske, objašnjava.

Konkretnim pomacima u županiji se nadaju iduće godine. Do tada, nakon dobivanja lokacijske dozvole, ide se u rješavanje imovinsko pravih odnosa što moraju odraditi općine, a do početka srpnja očekuje se podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu za fazu jedan.

Nadamo se iskreno da će biti u idućoj godini u proračunu Hrvatskih cesta jedna od četiri faze započeta kako bi ljudi mogli normalno funkcionirati. Ako se tome još pridoda Schengen koji se, nadamo, seli ove godine na granicu s BIH i ukida se granični prijelaz, tada će ljudi normalno moći funkcionirati i živjeti, pogotovo vikendom i u ljetnim mjesecima, zaključuje Hajsan Dolinar.

Podsjetimo, odluka o rekonstrukciji ove dionice D6 donesena je još 2018. na sjednici Vlade održane u Karlovcu, a projekt je vrijedan 72 milijuna kuna.