KABA

Mobilno reciklažno dvorište od idućeg tjedna ponovno na terenu – prvo dolazi u Mahično i Tuškane

Od idućeg tjedna Čistoćino mobilno reciklažno dvorište ponovno izlazi na teren.

U ponedjeljak, 14. ožujka, opasni i neopasni otpad moći će odložiti građani s područja Mjesnog odbora Mahično-Tuškani, a nakon njih, isti dan, i građani Mjesnog odbora Donjeg Mekušja.

Nakon toga, u srijedu, 16. ožujka, mobilno reciklažno seli u Mjesni odbor Rečicu, a potom u Mjesni odbor Šišljavić.

Za kraj radnog tjedna, u petak 18. ožujka, bit će na području Mjesnog odbora Zadobarje i u MO Gornje Stative.

Podsjetimo, mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina otpada:

neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti,) kao i  

opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema)

Ukoliko građani s navedenih područja neće biti u mogućnosti odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište u vrijeme dok će biti na području njihovog mjesnog odbora, uvijek to mogu učiniti u jednom od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati te subotom od 7 do 15 sati.

Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta s lokacijama i terminima postavljanja dostupan je na web stranici: www.cistocaka.hr