KABA

Konstituirajuća sjednica koordinacijskog vijeća većeg urbanog područja Karlovac

Održana je konstituirajuća sjednica Koordinacijskog vijeća većeg urbanog područja Karlovac za novo programsko razdoblje od 2021. do 2027.. Koordinacijsko vijeće je ključno tijelo urbanoga područja Karlovac koje daje mišljenje o svim bitnim koracima u postupku izrade i provedbe strategije razvoja urbanoga područja. Riječ je o uspostavljanju partnerskog rada na najvišoj izvršnoj razini koja raspravlja i dogovara modele funkcioniranja odnosno donosi sve potrebne odluke za provedbu ITU mehanizma na urbanom području.

Sjednici su prethodile dvije Odluke Gradskoga vijeća Grada Karlovca – Odluka o sastavu Većeg urbanog područja Karlovac za programsko razdoblje 2021.-2027. i Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Većeg urbanoga područja Karlovac 2021.-2027. te Sporazum o partnerstvu potpisan od strane gradonačelnika i načelnika iz sastava urbanoga područja.

Sjednici su nazočili gradonačelnici i načelnici gradova i općina iz urbanoga područja Karlovac, ili njihovi zamjenici, koji imaju pravo odlučivanja, redom: Damir Mandić, gradonačelnik Grada Karlovca, Katarina Srakočić, zamjenica gradonačelnika Grada Duge Rese, Lidija Bošnjak, gradonačelnica Grada Ozlja, Mirjana Puškarić, gradonačelnica Grada Slunja, Perica Matijević, načelnik Općine Krnjak, Marina Kalić, načelnica Općine Cetingrad i Mihovil Bićanić, načelnik Općine Rakovica.

Za predsjednika Koordinacijskog vijeća između svih članova jednoglasno je odabran gradonačelnik Grada Karlovca, Damir Mandić, a za zamjenicu predsjednika gradonačelnica Grada Slunja, Mirjana Puškarić. Organizacijsku podršku radu Koordinacijskog vijeća pruža Služba za provedbu ITU mehanizma koja je Tehničko tajništvo ovoga Vijeća.

Osim navedenog, na sjednici je donesen Poslovnik o radu Koordinacijskog vijeća, raspravljeno je o postupku identifikacije projektnih prijedloga na većem urbanom području koji je u tijeku te daljnji koraci u izradi ključnog strateškog dokumenta kao podloge za korištenje ITU mehanizma u novom programskom razdoblju.