Sisačko-moslavačka županija, kao osnivač Osnovne škole Jasenovac, uložila je nešto više od 10,7 milijuna kuna u energetsku obnovu škole. Župan Ivan Celjak obišao je dovršene radove na školskoj zgradi. Izvršeni su radovi izolacije krovišta, radovi izmjene sustava rasvjete i svih elektroinstalacija, završeno je spajanje instalacija sustava grijanja, izmijenjene su sve dotrajale vertikale na zgradi, sanirani zidovi, nadstrešnice i terasa. Sanirana je školska dvorana, a u tijeku je postavljanje uređaja za ventilaciju i uređaja za rekuperaciju zraka dvorane. Gotovo u cijelosti je izolirana škola te su postavljeni profili i nosači potkonstrukcije. U iduća dva mjeseca cijela škola bit će pokrivena pločama ventilirane fasade, završene male nadstrešnice i izolirane krovne terase do potpune gotovosti.

Škola je izgrađena 1970. godine, a nakon Domovinskog rata i povratka stanovništva u Jasenovac uslijedila je 1996. godine djelomična obnova.  Sisačko-moslavačka županija prepoznala je potrebe Osnovne škole Jasenovac i nakon 26 godina ista će po prvi puta biti temeljito obnovljena.

Radovi napreduju predviđenom dinamikom, izvršeno je dvije trećine radova te se dovršetak svih radova očekuje u srpnju ove godine. Sigurni smo da će energetskom obnovom odnosno sanacijom škole učenici i nastavnici dobiti jedan vrlo kvalitetan prostor u kojem će se odvijati nastava, naglasio je prilikom posjeta župan Celjak.

Ulaganje u prometnice na području općine Jasenovac

Sisačko-moslavačka županija putem Županijske uprave za ceste i Županijske razvojne agencije pomogla je Općini Jasenovac oko prijave 6 prometnica na Fond solidarnosti u vrijednosti od 4,5 milijuna kuna. Kako Općina Jasenovac ima samo 5 zaposlenih i potrebna im je pomoć oko prijave projekata, župan Celjak na danas održanom radnom sastanku u Jasenovcu obećao je načelnici Mariji Mačković apsolutnu administrativnu pomoć županijskog sustava. Razgovaralo se i o sanaciji drugih županijskih cesta. Planirani iznos ulaganja u ceste u 2022. godini na području općine Jasenovac je 1,2 milijuna kuna. S Općinom Jasenovac kroz program 50-50 uređivat će se županijska cesta u naselju Krapje. U planu ulaganja za 2023. godinu je i sanacija 1200 m ceste prema Trebežu.