Dani draganića

Turistima dobrodošlicu u Karlovačku županiju žele nove pozdravne ploče – na 10 lokacija zamijenile one starije od desetljeća

Foto: RTZ Karlovačke županije

Turistima koji dolaze u Karlovačku županiju dobrodošlicu sada žele nove pozdravne ploče: na 10 lokacija zamijenile su one starije od desetljeća.

– Karlovačka županija dobila je novu turističko-informativnu signalizaciju na glavnim prometnicama kojima putnici dolaze iz drugih županija i država. Regionalna turistička zajednica Karlovačke županije je, uz prethodno izrađeni prometni elaborat, promijenila vizuale na deset ključnih lokacija uz prometnice koje vode prema Karlovačkoj županiji. Na svakoj od odabranih lokacija postavljeni su novi vizuali koji predstavljaju ključne turističke znamenitosti s ciljem da zaintrigiraju putnike namjernike. Pozdravne ploče su osim na državnim i županijskim cestama postavljene i na tri granična prijelaza na glavnim prometnim pravcima iz Republike Slovenije (GP Jurovski Brod i GP Pribanjci) te Bosne i Hercegovine (GP Maljevac). Na svakoj od spomenutih lokacija nalazi se druga slika koja usmjerava prema određenoj atrakciji. Posebice veseli susretljivost domicilnih fotografa koji su ustupili prava na korištenje svojih fotografija za ovu svrhu i na taj način doprinijeli promociji Karlovačke županije kao turističke destinacije, kazao je Željko Fanjak, direktor Regionalne turističke zajednice Karlovačke županije.

Foto: RTZ Karlovačke županije

Dodao je da su novi vizuali u potpunosti usklađeni s Pravilnikom o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama koji između ostalog definira vrstu, oblik, boju i dimenzije signalizacije koja može biti postavljena uz prometnice pa su svi novi znakovi izrađeni od atestiranih reflektirajućih materijala da budu vidljivi i tijekom noćne vožnje.

Foto: RTZ Karlovačke županije

Na pozdravnim pločama su informacije o udaljenostima od tog znaka do pojedine znamenitosti.

– Kvalitetno označavanje turističkih znamenitosti jedna je od značajnijih aktivnosti u sustavnom razvoju pojedine destinacije slijedom čega je u planu postavljanje nove turističko-informativne signalizacije na području Karlovačke županije, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima u ovoj godini, dodao je Fanjak, napomenuvši da su i ove pozdravne ploče financirane namjenskim proračunskim sredstvima Karlovačke županije.