Dani draganića

Četvrti dan mladi šumari pošumljavanju draganićku šumu – do sad posadili oko 10 tisuća sadnica hrasta

S početkom ožujka započela je nova sezona kampanje Šumoborci. Mladi učenici i izviđači, uz nadzor stručnjaka iz Hrvatskih šuma sadili su mladice u draganićkoj šumi. Draganićka šuma koja je dobrim djelom uništena zbog nametnika koji napada jasen obnavlja se sadnicama Hrasta. Njih tri tisuće samo danas posadili su mladi šumari.

-Ovo je već četvrta akcija u šumi kod Draganića. Inače proljetni dio kampanje Šumoborci je započela prije koji tjedan. Čeka  nas još mjesec i pol dana pošumljavanja. Do sada smo zasadili preko 10 tisuća sadnica hrasta, ne samo u ovoj šumi nego i u šumi Marča kod Kloštar Ivanića, kazao je Filip Vukoja, koordinator pošumljavanja iz Saveza izviđača Hrvatske.

Hrvatske šume dužne su gospodariti šumama i pošumljavati tlo, no pomoć im je dobrodošla jer posljednjih godina velike površine šuma propadale su zbog gljive Chalara fraxinea. Ona pogađa isključivo jasen koji se posljedično velikom brzinom  suši i propada.

-Zbog toga su nastale ovakve površine na kojima nije preostalo stabala. Moramo pristupiti sanaciji površina, odnosno sanaciji staništa kako bi i dalje na tom području bila šuma. Također, moramo zaštititi tlo, koje je nakon što nestane stabala, golo. Stoga smo pristupili sadnji sadnica. Na ovom području sadimo sadnice hrasta lužnjaka, rekla je Marija Beljan Steković, upraviteljica Šumarije Draganić.

Iako je situacija za šumare, ali i cijeli ekosustav zabrinjavajuća, ovo je sjajna prilika za učenike da vide kako gospodarenje šumama izgleda u praksi te kako se nositi s novim izazovima u šumarstvu. Šumari su zahvalni na pomoći svima onima koji im pomažu u brizi za šume i cjelokupan okoliš.

-Zaista sam od srca zahvalan svima koji nam pomažu u ovom pošumljavanju i u borbi protiv te fitopatogene gljive Chalare koja nam je pogodila ove naše jasenike. U narednom periodu veliki posao se nastavlja, rekao je Marin Svetić, Voditelj Uprave šuma Podružnice Karlovac.

U sklopu projekta pošumljavanja, održavaju se i edukativne radionice za osnovnoškolce i srednjoškolce, a sve u cilj osvještavanja građana o važnosti očuvanja šuma.