Čistoća u mjesec dana nabavila i drugi specijalni kamion, ovaj put za bio otpad – Sve kako bi Karlovčanima stvorili uvjete za odvajanje otpada

– Ovo je u mjesec dana drugo komunalno vozilo “za posebne namjene”, za skupljanje bio otpada, kakvo do sad nismo imali. Četiri dana u tjednu prikupljat će bio otpad, onaj iz smeđih posuda, a peti komunalni i reciklažni. Izgleda kao i druga vozila, ali ima pojačane konstrukcije dna i bočnih stranica i može dizati posude od 120 do 1.100 litara, rekao je Ivan Polović, direktor Čistoće, na današnjem predstavljanju ovog kamiona.

Čistoća ga je kupila vlastitim sredstvima, ili, po Polovićevim riječima, sredstvima sviju nas, za 1,4 milijuna kuna bez PDV-a, a i ovaj kamion, kao i onaj nedavno nabavljen za odvojeno prikupljanje plastike i papira, te posude za različite vrste otpada koje dobivaju Karlovčani dio su infrastrukture kojom tvrtka i Grad stvaraju preduvjete za razdvajanje otpada.

Cilj je udio odvojenog otpada, a time i smanjenje miješanog komunalnog, sa sadašnjih 20-ak posto do kraja iduće godine povećati na 50 posto.  Smeđih posuda, za bio otpad, do sad je podijeljeno 1.100, za 11.000 korisnika u višestambenim zgradama, a da ih Karlovčani pravilno koriste pokazuje i to što je u prikupljenom bio otpadu vrlo malo onoga koji u njemu ne treba biti. Obiteljske kuće dobit će 3.000 kompostera, a bude li trebalo više, bit će kupljeni pa podijeljeni i dodatni.

I posude za bio otpad, kao i žute i plave, za plastiku i papir – kojih je od 21.000 već podijeljeno 12.000 – svi Čistoćini korisnici imat će do 1. srpnja, od kada bi trebala biti na snazi nova odluka o otpadu, koja donosi i novu, višu cijenu njegova prikupljanja i odvoza. Naravno, nakon što novi cjenik dobije odobrenje.

– U ovom trenutku ne znam što će donijeti cjenik. I kod ovog, fiksnog dijela cjenika smo dugo, dugo “tesali” cijenu. Kod nove odluke nema dijela da se računa po broju članova domaćinstva i ova cijena bit će,  prosjeku, 30 kuna veća, ali će domaćinstva s jednim ili dva člana biti u malo nepovoljnijem položaju od onih gdje ih je 4 ili 5; njima će ta cijena manje rasti. Tu negdje ćemo kalkulirati ovaj varijabilni dio cijene. Cilj je potaknuti ljude da odvajaju otpad. Nema dileme da taj novi sustav nosi veće troškove, ali naš stav je da se taj trošak rasporedi na Čistoću, građane i Gradsku upravu, kazao je gradonačelnik Damir Mandić.